Rodzaje chorób psychicznych i ich objawy

Dodaj do ulubionych

Istnieje wiele problemów zdrowotnych określanych mianem chorób psychicznych. W tym artykule opisujemy rodzaje chorób psychicznych i ich objawy.

Rodzaje chorób psychicznych i ich objawy

Do najpowszechniejszych z nich należą:   

Zaburzenia lękowe: Osoby z zaburzeniami lękowymi odnoszą się do niektórych obiektów lub sytuacji ze strachem oraz niepokojem, jak również wykazują fizyczne oznaki przerażenia lub paniki. Zaliczyć do nich możemy między innymi przyspieszone bycie serca czy nadmierną potliwość. Zaburzenia lękowe diagnozuje się w sytuacji, gdy reakcja pacjenta jest nieodpowiednia do sytuacji, nie daje się ona kontrolować oraz gdy lęk uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Zaburzenia lękowe dzielimy na ogólne zaburzenia lękowe, zaburzenia paniczne, lękliwość społeczną oraz fobie specyficzne.  

Zaburzenia nastroju: Zaburzenia te, zwane także afektywnymi, obejmują utrzymujące się przez dłuższy okres czasu poczucie smutku lub nadmiernej radności, jak również wahania nastroju od ekstremalnej radości do niepohamowanego smutku. W tej grupie wyróżnia się przede wszystkim depresję, chorobę dwubiegunowa oraz cyklotymię.  

Zaburzenia psychotyczne: Choroby psychotyczne utrudniają właściwe myślenie oraz skupienie uwagi. Ich najpowszechniejszymi symptomami są: halucynacje (doświadczanie obrazów oraz dźwięków nierealnych, na przykład: słyszenie głosów) oraz urojenia. Sprawiają one, że pacjent przyjmuje fikcję za rzeczywistość. Jedną z tego typu chorób jest schizofrenia.  

Zaburzenia łaknienia: Zaburzenia łaknienia powiązane są z ekstremalnymi emocjami oraz nietypowymi schematami zachowania ściśle związanymi z wagą oraz żywieniem. Zaliczyć do nich można anoreksję, bulimię oraz żarłoczność.  

Zaburzenia kontroli odruchów oraz uzależnienia: Osoby z tego typu zaburzeniami nie są w stanie przeciwstawić się pragnieniom lub impulsom popychającym je do wykonywania działań, które mogą być szkodliwe dla nich samych lub też dla otoczenia. Wśród nich znajdziemy piromanię (celowe wzniecanie pożarów), kleptomanię (niepohamowaną żądzę kradzenia) oraz chorobliwe uzależnienie od hazardu. Do tej grupy zaliczone są także nałogi tytoniowe i alkoholowe. Osoby z rzeczonymi problemami w późnym stadium ich rozwoju całkowicie ignorują swoje obowiązki oraz zaniedbują relacje międzyludzkie. 

Zaburzenia osobowości: Osoby z zaburzeniami osobowości wyróżniają cechy osobowościowe przez które mogą one sprawiać problemy w codziennym funkcjonowaniu lub też w pracy, szkole i przy nawiązywaniu relacji międzyludzkich. Co więcej, schematy myślenia i zachowania takich osób znacznie odbiegają od ogólnie przyjętych norm. Przykładami rzeczonych zaburzeń są zaburzenia antyspołeczne, obsesyjno-kompulsywne oraz paranoiczne. 

Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (OCD): Osoby cierpiące na tę chorobę dręczone są nieustającymi myślami oraz napadami niepokoju, które to popychają je do wykonywania ściśle określonych działań. Nawracające myśli nazywane są przez specjalistów obsesjami, natomiast wykonywane działania - natręctwami. Przykładem osoby cierpiącej na OCD może być pacjent, który na tyle boi się zarazków, że stale myje ręce. 

Zespół stresu pourazowego (PTSD): Jest to zaburzenie wykształcające się po traumatycznym i/lub przerażającym wydarzeniu, takim jak atak na tle seksualnym, napad, niespodziewana śmierć bliskiej osoby, czy też klęska żywiołowa. Osoby takie cierpią na długotrwałe oraz nawracające myśli oraz wspomnienia związane z traumatycznym zdarzeniem. Nie wykazują one także nadmiernych emocji. 

Nieco mniej typowymi chorobami psychicznymi są:

Zaburzenia adaptacyjne: Występują one na skutek wykształcenia symptomów emocjonalnych lub behawioralnych w odpowiedzi na sytuację lub zdarzenie stresujące. Stresorami mogą być między innymi klęski żywiołowe takie jak trzęsienia ziemi czy tornada, wypadki, zdiagnozowana poważna choroba, lub też problemy osobiste, takie jak rozwód, śmierć ukochanej osoby, utrata pracy, lub też uzależnienie od różnorodnych substancji. Zaburzenia adaptacyjne rozpoczynają się typowo w przeciągu trzech miesięcy od momentu zaistnienia sytuacji traumatycznej i zanikają po około 6 miesiącach od chwili ustania działania stresora. 

Zaburzenia dysocjacyjne: Osoby cierpiące na tego typu choroby dotykają zmiany lub całkowity zanik pamięci, świadomości, osobowości oraz problemy ze świadomym postrzeganiem siebie samych i otoczenia. Zaburzenia te są często powiązane z przedłużającym się stresem o dużej intensywności i mogą być efektem traumatycznego przeżycia doświadczonego lub obserwowanego przez pacjenta. Ich najpowszechniejszymi przykładami są rozszczepienie jaźni oraz depersonalizacja. 

Zaburzenia pozorowane: W ich przypadku pacjent celowo i świadomie skarży się na symptomy fizyczne i/lub psychiczne, aby uzyskać pomoc lub wsparcie ze strony otoczenia.  

Zaburzenia seksualne i płciowe: Mają one wpływ na pociąg seksualny oraz schematy zachowań intymnych. Przykładami tego typu chorób psychicznych są wszelkiego rodzaju dysfunkcje seksualne, zaburzenia osobowości płciowej oraz dewiacje seksualne. 

Zaburzenia somatoformiczne: Osoba cierpiąca na tego typu choroby doświadcza fizycznych lub psychicznych symptomów określonej choroby, a mimo to lekarze nie są w stanie odkryć przyczyny ich występowania.  

Tiki nerwowe : Pacjenci zmagający się z nimi mogą wydawać z siebie odgłosy lub poruszać określonymi częściami ciała w sposób nagły, powtarzalny i niekontrolowany. Najpowszechniej diagnozowanym zaburzeniem tego typu jest zespół Tourette’a. 

Powiązane choroby oraz zaburzenia, takie jak problemy z zasypianiem, demencja, choroba Alzheimera czy im podobne są niejednokrotnie klasyfikowane przez ekspertów jako choroby psychiczne, gdyż również mają one bezpośredni wpływ na mózg pacjenta.  

Autor: Stylnazdrowie.pl

comments powered by Disqus

Powrót ↑