Alergia - Dlaczego leki przeciwzapalne wywołują astmę!?

Dodaj do ulubionych

Masz alergię, uważaj leki przeciwzapalne wywołują astmę. Lubimy leczyć się sami i przy osłabieniu organizmu często sięgamy po lekarstwa dostępne bez recepty. Niestety, często się zdarza, że zamiast pomóc – pogarszają nasz stan zdrowia. Musisz wiedzieć że aspiryna i inne niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są jednymi z najczęściej stosowanych leków na świecie. Zajmują one obecnie drugą, po antybiotykach pozycję pod względem częstości wywoływania reakcji nadwrażliwości na leki!!!

Astma atakuje dzieci

W ciągu ostatnich 15  lat liczba chorujących na astmę i inne choroby o podłożu alergicznym gwałtownie wzrosła. Obecnie astma jest najbardziej powszechną chorobą przewlekłą wieku dziecięcego. Prawie połowa wszystkich przypadków astmy rozwija się przed ukończeniem 10 r.ż. U wielu dzieci chorujących na astmę występują inne choroby o podłożu alergicznym (np. atopowe zapalenie skóry).

Podajesz dziecku leki przeciwzapalne? Uważaj moga wywołać astmę!

Niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) zajmują obecnie drugą, po antybiotykach, pozycję pod względem częstości wywoływania reakcji nadwrażliwości na leki. Reakcje nadwrażliwości to obiektywne, powtarzalne objawy wywołane ekspozycją na określony lek w dawce dobrze tolerowanej przez większość osób. Natomiast alergia jest to rodzaj reakcji nadwrażliwości wywołanej poprzez swoiste mechanizmy immunologiczne.Reakcje po NLPZ mają w większości przypadków charakter niealergiczny i związane są z hamowaniem przez te leki enzymu cyklooksygenazy.

Na takim podłożu rozwija się:

1) astma i nieżyt nosa zaostrzane zażyciem NLPZ u pacjentów z przewlekłą astmą, polipami nosa i przewlekłym zapaleniem zatok (tzw. astma aspirynowa),

2) pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy zaostrzane zażyciem NLPZ u pacjentów z samoistną przewlekłąpokrzywką (tzw. pokrzywka aspirynowa),

3) pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja indukowane różnymi lekami z grupy NLPZ u osób bez przewlekłej pokrzywki. Natomiast występowanie pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego i anafilaksji indukowanej pojedynczym NLPZ lub grupą leków o zbliżonej strukturze chemicznej (leki pyrazolonowe) związane jest z mechanizmem alergicznym IgE-zależnym. Równieżw reakcjach skórnych i narządowych wywołanych zażyciem NLPZ odgrywają rolę reakcje immunologiczne typu opóźnionego związane z udziałemlimfocytów cytotoksycznych 

Aspiryna i inne niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są jednymi z najczęściej stosowanych leków na świecie. Zajmują one obecnie drugą, po antybiotykach, pozycję pod względem częstości wywoływania reakcji nadwrażliwościna leki [1]. W grupie NLPZ znajdują się substancje o różnych strukturach chemicznych, których przeciwzapalne działanie farmakologiczne związane jest między innymi z hamowaniem cyklooksygenazy (COX) – enzymu odgrywającego kluczową rolę w przemianach kwasu arachidonowego (AA) [2]. W wyniku zahamowania COX dochodzi do zmniejszonej syntezy prozapalnych prostaglandyn,a zwłaszcza prostaglandyny E2 (PGE2) i jednoczesnego „przekierowania” metabolizmu AA na tzw. ścieżkę lipoksygenazową, co skutkuje zwiększonym uwalnianiem leukotrienów cysteinylowych (cysLTs) [3]. Istnieją 2 izoformy COX: konstytutywna (COX-1) i indukowalna (COX-2). Pierwsza z nich jest obecna we wszystkich komórkach, zaś druga – powstaje w komórkach zapalnych w odpowiedzi na stymulację mediatorami zapalenia. Aspiryna i inne klasyczne, nieselektywne NLPZ hamują obie izoformy COX (COX-1 i COX-2), natomiast NLPZ nowej generacji (preferencyjne i selektywne) hamują wyłącznie COX-2 [4]. Zgodnie z obowiązującą aktualnie nomenklaturą, przez reakcje nadwrażliwości na leki należy rozumieć obiektywne, powtarzalne objawy wywołane ekspozycją na określonylek w dawce dobrze tolerowanej przez większość osób .

Alergia na leki

Natomiast alergia na leki jest to reakcja nadwrażliwości wywołana poprzez swoiste mechanizmy immunologiczne. Tak więc nadwrażliwość jest pojęciem szerszym niż alergia. W patomechanizmie alergii na leki mogą odgrywać rolę przeciwciała lub komórki układu immunologicznego. Jeżeli są to przeciwciała klasy IgE mamy do czynienia z alergią na leki IgE-zależną. W pozostałych przypadkach – jest to alergia na leki IgE-niezależna. W grupie tej mieszczą się reakcje, w których odgrywają rolę inne klasy przeciwciał (np. IgG), komórki (np. limfocyty) czy też kompleksy immunologiczne. Biorąc pod uwagę czas, jaki upływa od przyjęcia leku do początku wystąpienia objawów, reakcje immunologiczne możemy określać jako natychmiastowe lub opóźnione. W pierwszym przypadku ich mechanizm jest najprawdopodobniej związany z udziałem przeciwciał klasy IgE, zaś w drugim – z udziałem limfocytów [5]. W praktyce znacznie częściej zdarzają się niealergiczne reakcje na leki, kiedy to podłoża immunologicznego nie udaje się zidentyfikować [5]. Przedstawiona powyżej klasyfikacjadotyczy również nadwrażliwości na NLPZ, przy czym reakcje powodowane przez tę grupę leków mają znacznie częściej charakter niealergiczny [6]. Reakcje nadwrażliwości na NLPZ mogą przybierać bardzo różnorodny obraz kliniczny. Tak więc mogą one manifestowaćsię jako różnie nasilone reakcje anafilaktyczne (ze wstrząsem włącznie), reakcje ze strony nosa, oczu, oskrzeli,jak też jako różnorodne reakcje skórne, takie jak pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, zmiany rumieniowe, rumieniowo- grudkowe, czy też ciężkie pęcherzowe choroby skóry. Nadwrażliwość na NLPZ może mieć również charakter reakcji wielonarządowej. Skoro patomechanizm jak również obraz kliniczny reakcji nadwrażliwości na NLPZ są tak różnorodne, stąd też ich klasyfikacja okazała się nie lada wyzwaniem. Prawidłowe przyporządkowanie przypadku danego pacjenta do określonej grupy – w oparciu o wywiad i objawy kliniczne – umożliwia wybór najodpowiedniejszego postępowania diagnostycznego. To z kolei przekłada się to na odpowiednie postępowanie terapeutyczne, a przede wszystkim prewencyjne. Pozwala to pacjentowi unikać takich nieprzyjemnych, a czasem wręcz niebezpiecznych incydentów w przyszłości. Dziesięć lat temu zaproponowano klasyfikację reakcji alergicznych i pseudo alergicznych (termin aktualnie już nie stosowany) na NLPZ w oparciu o obraz kliniczny, występowanielub brak choroby podstawowej u pacjenta oraz obecność lub brak reakcji krzyżowych z innymi lekamiz tej grupy [7]. W najnowszych zaleceniach dotyczących klasyfikacji, rozpoznawania i leczenia nadwrażliwości na NLPZ, poza szczegółową charakterystyką kliniczną tych reakcji, podzielono je w zależności od czasu, jaki upływa od przyjęcia ostatniej dawki leku do momentu pojawienia się pierwszych objawów [8]. W tym ujęciu reakcje określane są jako ostre, jeśli czas ten wynosi kilka minut do kilku godzin, ale nie dłużej niż 24 godziny albo jako opóźnione, jeśli przekracza on 24 godziny. Nie ma to związku z ich patomechanizmem, a więc czy są to reakcje typowo alergiczne czy też reakcje nadwrażliwości.

Źródło – XI Konferencja ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA ŁÓDŹ 2011/ G. Bochenek, Kat. Chorób Wewnętrznych UJ CM w Krakowie

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑